Ozonowanie pomieszczeń łódź

Mówiąc o takim rozwiązaniu jak ozonowanie pomieszczeń Łódź jest jednym z miast, gdzie jest ono jedną z najbardziej popularnych i powszechnie stosowanych metod dezynfekcji i czyszczenia w zastosowaniach medycznych, przemysłowych i domowych. Ozon jest idealnym środkiem utleniającym podczas czyszczenia z uwagi na jego wysoki potencjał utleniania.

Ozon jest najpotężniejszym utleniaczem na ziemi i jest 100 000 razy bardziej reaktywny niż nadtlenek wodoru. Reaguje z dużo większą szybkością niż jakikolwiek inny utleniacz.

Jeśli mowa o takiej usłudze jak ozonowanie pomieszczeń Łódź jest miastem, gdzie zostało to dokładnie przetestowane i jest bardzo skuteczną metodą dezynfekcji i czyszczenia. Szybko utlenia substancje organiczne do nieszkodliwych substancji nieorganicznych, takich jak dwutlenek węgla i woda. Ozon jest pięć do 40 razy silniejszy niż dwutlenek chloru i 100 000 razy silniejszy niż nadtlenek wodoru.

Ozon dezynfekuje poprzez niszczenie organicznych czynników chorobotwórczych (bakterie, wirusy) i utlenianie nieorganicznych (metale ciężkie, pestycydy, chlorowane węglowodory). W wyniku utleniania elementów nieorganicznych powstają związki niszczące ozon, które są usuwane przez filtry.

Ozon nie zanieczyszcza środowiska i ma długi okres przydatności do użycia po wyprodukowaniu. Ilość ozonu potrzebna do zabicia organizmów jest nieistotna w porównaniu z ilością potrzebną do jego skutecznego zastosowania. Ozon nie jest żrący, nie wytwarza sadzy i nie jest alergenem. Występuje naturalnie w atmosferze i jest wytwarzany przez słońce w wyniku interakcji tlenu i promieniowania uv. Jest bezwonny, bezsmakowy, bezbarwny i nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt. Dezaktywuje mikroorganizmy poprzez niszczenie ich DNA.