Czym są czynniki chłodnicze?

Czynnik chłodniczy stanowi bazę pracy każdej klimatyzacji samochodowej. W następnych latach czynniki te poprawiały się wraz z warunkami dotyczącymi ochrony środowiska, nie zawsze uwzględniając przy tymże preferencje samych kierowców. Jak wygląda to teraz? Jakiego typu czynniki chłodnicze są często wykorzystywane oraz czym się od siebie różnią? Jak wielkim kłopotem są teraz ziębniki wynikające z rozmaitych podejrzanych źródeł?

Czynnik chłodniczy klimatyzacji. Co to jest?

Czynnik chłodniczy klimatyzacji jest to związek chemiczny czy mieszanka paru związków, jakiej założeniem jest uczestniczenie w wymianie ciepła pomiędzy otoczeniem, natomiast składnikami systemu klimatyzacji. Czynnik chłodniczy chodzi w obiegu oraz pod wpływem zmian termodynamicznych – sprężania oraz rozprężania – pobiera czy wysyła ciepło. Czynniki chłodnicze wykorzystywane są na dużą skale w wielu typach maszyn oraz narzędzi chłodniczych – od chłodni przemysłowych po klimatyzacje samochodową.

Charakterystyka czynników chłodniczych

Czynnik chłodzący w klimatyzacji to roztwór roboczy, jaki okazuje wartości termodynamiczne, uczestnicząc w procesie zmiany ciepła. Wrząc w warunkach małego ciśnienia oraz małej temperatury czynnik chłodniczy odbiera ciepło, jakie później jest oddane w trakcie kondensowania pod wpływem większej temperatury oraz ciśnienia. W innym etapie w układzie jest chłodzenie powietrza, jakie jest potem transportowane poprzez jednostkę centralną instalacji, gwarantując odpowiedni mikroklimat we wnętrzu budynku.