Detektyw – jak nim zostać?

Jeszcze nie tak dawno detektyw Warszawa był jedynie po egzaminie państwowym. Współcześnie wygląda to nieco inaczej. Współcześnie detektywistyczna licencja jest udzielana każdej osobie, która posiada polskie obywatelstwo, która ukończyła dwadzieścia jeden lat, posiada średnie wykształcenie i nie toczy się wobec niej postępowanie karne ani też nie była skazana prawomocnie. Osoba, która chce zostać detektywem nie mogła także być wyrzucona dyscyplinarnie z mundurowych służb.

Kandydat na stanowisko detektyw Warszawa cechować się powinien zdolnością psychiczną do pracy tego rodzaju, co potwierdzone powinno być przez orzeczenie lekarskie. Poza tym musi to być osoba posiadająca opinię nienaganną, co musi być z kolei potwierdzone przez komendanta policji powiatowej. Konieczne jest także odbycie szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, przepisów regulujących prawa, informacji niejawnych, a także zasad dotyczących działalności gospodarczej dotyczącej detektywistycznych usług.

Po tym jak stwierdzi się u kandydata spełnienie wszelkich wymogów powyższych wojewódzki komendant policji wydaje detektywistyczna licencję, z kolei młody detektyw trafia do rejestru przedstawicieli tegoż zawodu, który to jest prowadzony przez MSWiA. Od tej właśnie pory jest już licencjonowanym oraz pełnoprawnym detektywem.

Jak widać jest troszkę tych warunków, które musimy spełnić, aby zajmować się tą profesją. Jednak dla chcącego nic trudnego. Skoro jest to praca naszych marzeń, to zróbmy co w naszej mocy, aby móc ją wykonywać.